خرید اینترنتی عسل خالص سبلان عسل طبیعی دامنه سبلان را از فروشگاه عسل دی جی بال بخرید عسل طبیعی با موم و شهد انواع محصولات عسل نمونه

گرده برخی گیاهان داروئی مورد استفاده زنبور عسل

گرده برخی از گیاهان داروئی که مورد استفاده زنبور عسل قرار میگیرند را به شما خواهیم گفت جمع آوری عسل به گرده گلها نيز بستگي دارد . گرده برخی گرده گیاهان داروئی مورد استفاده زنبور عسل گرده ها در تغذيه زنبورهاي عسل نقش مهمي را به عهده داشته و تنها منبع تأمين كننده پروتئين، مواد چرب، مواد معدني و ويتامينهابراي آنها به شمار مي رود .يك كلوني به طور متوسط۳۰ كيلوگرم گرده و ۴۰ كيلو گرم شهد نياز دارد.

گرده گیاه

گرده گیاه

استخراج دانه هاي  گرده گیاهان داروئیی از عسلها و شناسايي آنها، اطلاعات ارزنده اي درباره نوع گياهاني كه زنبورعسل از آنها استفاده ميكند، منشاء جغرافيايي عسلها،شناخت اكولوژي تغذيه زنبورعسل، تشخيص نوع و كيفيت عسلها و شناخت عسلهاي تقلبي در اختيار ما قرار ميدهد.مطالعاتي بر روي دانه گرده موجود در عسلهاي كشوركانادا انجام داده و كتابي تحت اين عنوان منتشر كردند .Liaux در سال ۱۹۷۲ و ۱۹۸۱ تركيب گرده اي عسلهاي دو ايالت درآمريكا را بررسي كرد. بيان نمود كه اغلب زنبورداران با عسلهايي مواجه مي شوند كه از گل منشا آن بي اطلاع هستند .او پيشنهاد كرد كه بهترين روش براي شناخت نوع عسل، تشخيص نوع گرده موجود در عسل است.يكي از مهمترين زمينه هاي كاربردي دانش گرده شناسي، آناليز و شناسايي گرده هاي موجود در عسل است .گرده ها نقش اصلي در تغذيه زنبورهاي عسل دارند و تنها منبع پروتئيني براي آنها به شمار مي روند.

گرده گیاه

گرده گیاه

در يك مطالعه شناسايي گلهاي مورد استفاده زنبورعسل با استفاده از رنگ گرده گیاهان داروئیی انتقال داده شده به وسيله زنبورعسل به داخل كندو در دانشگاه ايالتي نيويورك انجام شد .اين محقق بيان مي كند شناسايي رنگ گلوله هاي گرده، روشي جهت شناسايي نوع گلهاي منطقه است كه بروز تغييرات در توليد گرده را در طول روز يا ماه مشخص مي كند .براي شناسايي دقيق دانه هاي گرده تنها رنگ آنها كافي نبوده بلكه بايد رنگ گرده گلهايي كه زنبوران عسل روي آنها فعاليت ميكنند نيز مشخص نمود و با رنگ گرده هاي سبد گرده در هنگام بازگشت زنبوران به كلني مقايسه كرد تا بتوان تشخيص داد كه زنبوران عسل از كدام يك از گونه هاي گياهي، گرده جمع آوري نموده اند .توزيع رنگ ساچمه هاي گرده در طول روز تغيير مي نمايد.

گرده گیاه

گرده گیاه

تعدادي از محققين با بررسي تغييرات فصل در منابع شهد و گرده زنبورعسل در ايرلند ضمن جمع آوري نمونه هاي شهد و گرده هر دوهفته يك بار، تعداد ۷۶ نوع گرده را شناسايي كردند و نتيجه گرفتند كه تغييرات فصل در گونه هاي غالب آشكار بوده است و بيشترين تغييرات گونه هاي علوفه اي در طول ماههاي ژوئن و ژولاي بوده است .همچنين اظهار داشتند كه منابع مهم گرده گل در شروع هر سال درختان بوده، در حالي كه در طول تابستان و پاييز سايرگياهان و بوته ها بوده اند.

گرده گیاه

گرده گیاه

همچنين مطالعات ماكروسكپي دانه هاي گرده تله هاي گرده گير نشان ميدهد كه دانه هاي گرده جمع آوري شده توسط زنبور عسل حالت چسبنده دارند وازلحاظ رنگ بسيار متنوع ميباشند و رنگ آنها از كرم متمايل به سفيد تا سياه متغير است . دانه های گرده معمولا داراي رنگهاي زرد، كرم، سبز، قهوه اي، نارنجي و قرمز بوده و ممكن است مخلوطي از اين رنگها را نيز داشته باشند .قسمت اعظم گرده ها داراي رنگ زرد ميباشند .رنگ و اندازة گلوله هاي گردة زنبور عسل نيز با توجه به فصل و نوع گل فرق ميكند.همچنين نتايج حاصل از مطالعه گرده هاي جمع آوري شده با تله گرده گير نشان ميدهد كه بيشترين گرده هاي مورد استفاده زنبورعسل به ترتيب متعلق به تيره هاي كاسنی،شب بو، پروانه آسا،گل سرخ و … می باشد.

گرده گیاه

گرده گیاه

عدم وجود گرده و یا کمبود ان در غذای زنبور عسل باعث عوارض سو و رفتار غیرطبیعی آنها می شود.که مهمترین آنها کاهش یا عدم تولید ژله رویال ، کاهش طول عمر ، کاهش طول تولید موم و شان سازی ، کاهش میزان تخم گذاری ملکه ، عدم تولید زهر به مقدار کافی ،عدم رشد مناسب تخمدانها ، حساس شدن نسبت به بیماریها به خصوص بیماری نوزما و نداشتن توانایی لازم جهت زمستان گذرانی می باشد.که این عوارض به تدریج باعث کاهش جمعیت کلنی شده و بازده فعالیت کندو را کاهش می دهد.که در نهایت باعث از بین رفتن کلنی می شود.

گرده گیاه

گرده گیاه

خواص گرده گل برای سلامتی

بررسیهای انجام شده بر روی گرده گل زنبـور عـسل بیـشتر بـر اثرات ضد اکسایشی، ضد میکروبی، و اثر محافظتی روی کبد، ضـد جهشی و سو تغذیه و همچنین به عنوان یک جانشین و در واقـع مکمل غذایی در نمونه های حیوانی و انسانی پرداخته اند. به دلیـل ویژه گیهـای گـرده گل زنبور عسل و پایین بودن میزان چربی آن ، ایـن مکمل برای ارتقای سلامت و پیشگیری رونـدهای مخـاطره آمیـز ناشی از اختلال در سوخت و سـاز چربـی و بیماریهـای قلـبی-عروقی مورد توجه قـرار گرفته اسـت.مصرف مناسب و به موقـع مکمـل طبیعـی گــرده گــل زنبــور عــسل بــرای کــاهش چربــی خــون و بهبــود شاخصهای مرتبط با سلامت مفید می باشد.

عسل طبیعی سبلان

  • اشتراک این مطلب در شبکه های اجتماعی :